21
Ağu

EN81-20 EN81-50 Standartları Yürürlüğe Girdi.

06.09.2017 – TS EN 81-20 VE TS EN 81-50 STANDARTLARI 1 EYLÜL’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

Asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde 1 Eylül’de yürürlüğe giren TS EN 81-20 ve 81-50 standartları, sektörün ilerlediği istikamet için belirleyici oluyor. Detaylı kontrol listeleri hazırlanmasına karşın, yeni standart ile birlikte zorunlu hale geldi.

Yenilikler periyodik muayenelerde kontrol edilmeyince, TS EN 81-20 standardı 1 Eylül 2017’de ülkemizde etkili olmayacaktır.
24.6.2015 yılında yayınlanan “Asansör Bakım, İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ile zorunlu hale getirilen periyodik kontroller, asansörlerimizin eskiye oranla daha güvenli hale getirdi.

Ayrıca, 14 Haziran 2017 tarihinde “Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara dair Tebliğ” yayınlanmıştır. Buna göre;

Geçici Madde:

(2) İlgili ruhsat makamı tarafından 1/9/2017 tarihinden sonra onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri aranır.

olarak belirtilmiştir.